مسعود کیماسی متولد سال 1367 –  کارشناس معماری
۱۰ سال سابقه شبیه سازی معماری در پروژه های اجرایی
مدرس رسمی آموزش نرم افزار چیف آرچیتکت در ایران با بیش از ۹۰۰ هنرجوی موفق
سابقه ۸ سال کار با لومیون و انجام بیش از 50 پروژه در زمینه های مختلف با نرم افزار لومیون